Tervetuloa Kirjon kirjojen kotiin!  heart

Kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen sekä oikeanlaisen, tarkoituksenmukaisen avun ja tuen saaminen on perheen hyvinvoinnin kannalta erittäin merkityksellistä. Minulle on todella tärkeää, että neurokirjon perheet ja heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset saavat tukea ja palveluita, joista heille on oikeasti hyötyä.

Koulutuksissani ja konsultaatioissani 

  • huomioidaan asiakkaan myötätuntoisen kohtaamisen, kuulluksi tulemisen ja ymmärtämisen merkitys asiakassuhteen perustana

sekä

  • syvennetään neurokirjon lasten ohjaamisen ja vanhempainohjauksen menetelmäosaamista; konkreettiset toimintatavat, joista on todellista hyötyä arkeen 

Useimmat perheet kaipaavat molempia!

Salla Hewitt, neurokirjon asiantuntija, kirjailija ja kouluttaja

Neurokirjon lasten vanhemmuus ja kasvattaminen voi monista antoisista puolistaan huolimatta olla ajoittain myös haastavaa. Vaikka lapsen kanssa toimivilla aikuisilla on käytössä ennakoinnit, motivoinnit ja muut myönteisen ohjaamisen perusmenetelmät, voi haastavia tilanteita silti syntyä. Tällöin tarvitaan syvempää ymmärrystä käyttäytymisen taustalla vaikuttavista tekijöistä.

Autan vanhempia ja ammattilaisia löytämään toimivia ratkaisuja haastaviin tilanteisiin:

  • Mistä haastavat tilanteet johtuvat? Miksi lapsi toimii niin kuin toimii? 
  • Miten tunnistaa haastavien tilanteiden taustalla vaikuttavia tekijöitä ja kohdistaa työskentely tarkoituksenmukaisiin asioihin?  
  • Miten aikuisen tulisi reagoida tilanteisiin ja lapsen toimintaan? 
  • Miten jäsentää aikuisten toimintaa ja muokata tilanteita siten, että lapsi onnistuu – ja voi paremmin? 

Kun aikuisten valmiudet vahvistuvat, haastavat tilanteet helpottuvat!

Asiakkaitani

Tampere
Seinäjoki
Kuntoutuskeskus Kankaanpää
Autismiliitto
Professio