Tulevat koulutukset

Neurovahvistavan lähestymistavan koulutus ammattilaisille, jotka työskentelevät neurokirjon lasten ja nuorten parissa 4.-5.9.2024

Monilta osin järjestelmämme keskittyy vielä tarkastelemaan nuutunutta kasvia, joka ei kukoista – mikä siinä on vialla? Pitäisikö kasvin muuttua? Pitäisikö sen ryhdistäytyä ja yrittää enemmän? Pitäisikö sen vain sinnitellä ilman vettä, auringonvaloa, happea ja ravitsevaa maaperää? Auttaisivatko ehkä palkkiot tai jämäkämpi, puutarhurijohtoinen kasvatustyyli kasvia kasvamaan?

Neurovahvistava lähestymistapa (neuro-affirming practice / neuro-affirming approach) ravistelee totuttua neuronormatiivista näkökulmaa, jonka mukaan neurotyypillinen ajattelutapa, toimintatapa ja kommunikointitapa on se oikea, tavoiteltava tapa ja jota kohti ohjaamme kaikkia lapsia ja nuoria heidän neurotyypistään riippumatta.

Neurovahvistava lähestymistapa luo syrjimätöntä, neurokirjoystävällistä, kaikille turvallista maailmaa, jossa neurokirjon lasten ja nuorten ei tarvitse sinnitellä jaksamisensa äärirajoilla, ahtautua neurotyypilliseen muottiin, piilottaa omia ainutlaatuisia ominaisuuksiaan, ohittaa omia tarpeitaan tai hukata omaa identiteettiään.

Neurovahvistava lähestymistapa havahduttaa meidät tarkastelemaan yksittäisen kasvin sijaan ympäristöä, rakenteita, normeja ja toimintakulttuuriamme. Kasvi ei ole vääränlainen – sen ei tarvitse muuttua! On meidän puutarhurien tärkeä tehtävä muokata kasvuolosuhteita siten, että se voi kukoistaa ja voida hyvin!

Neurovahvistaja® -koulutus on suunnattu ammattilaisille, jotka haluavat

 • perehtyä neurovahvistavaan lähestymistapaan (neuro-affirming approach)
 • työskennellä neurokirjon lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa sensitiivisesti ja kunnioittavasti, turvallisemman tilan periaatteet huomioiden
 • tunnistaa neurokirjon näkökulmasta esteellisiä, syrjiviä tai ableistisia normeja, rakenteita ja ympäristöjä ja työskennellä niiden poistamiseksi
 • kehittää omia työtapojaan sekä organisaationsa / yrityksensä toimintamalleja kohti vastuullista ja neurokirjoystävällistä toimintakulttuuria
 • huolehtia siitä, että eivät ohjaa neurokirjon lapsia ja nuoria maskaamaan ja piilottamaan neurokirjon ominaisuuksiaan, ohittamaan omia tarpeitaan ja toimimaan heille haitallisilla neurotyypillisillä tavoilla.

Koulutukseen osallistuneet saavat käyttöönsä Neurovahvistaja® -tunnuksen osoituksena neurovahvistavan toiminnan elementtien huomioimisesta työssään. Neurovahvistaja® -tunnuksen voi halutessaan laittaa esille toimitiloihinsa tai käyttää sähköistä versiota esimerkiksi verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa ja viestiä näin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille neurokirjoystävällisistä palveluista.

Neurovahvistaja® -koulutuksessa syvennät osaamistasi

 • neuromoninaisuudesta sekä yhdenvertaisuudesta, esteettömyydestä ja osallisuudesta neurokirjon kysymyksissä
 • lapsen ja nuoren kuulemisesta häntä itseään koskevissa asioissa
 • myönteisen neurokirjon identiteetin tukemisesta ja lasten ja nuorten oikeudesta kasvaa omaksi itsekseen ja elää syrjinnästä vapaata elämää
 • työskentelysi tavoitteiden asettamisesta ja toteutustapojen valitsemisesta siten, että ne ovat linjassa lapsen tai nuoren tarpeiden kanssa, ovat funktionaalisia ja hänelle merkityksellisiä ja vahvistavat hänen hyvinvointiaan

…sekä syvennyt neurovahvistavaan tapaan tukea, kasvattaa, opettaa, kuntouttaa, ohjata tai valmentaa neurokirjon lapsia ja nuoria!

Koulutuksen ajankohta ja hintatiedot

 • verkkokoulutus Teams-alustalla 4.-5.9.2024, klo 9-15 molempina päivinä
 • hinta 495€ + ALV 25,5%
 • viimeinen ilmoittautumispäivä 26.8.2024
Kouluttajana
Salla Hewitt
Neurokirjon asiantuntija
Sosionomi AMK

Ilmoittaudu Neurovahvistaja® -koulutukseen

Ilmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa maksutta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää 26.8.2024 sähköpostitse <etunimi>@kirjonkirjat.com. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleista peruutuksista peritään puolet osallistumismaksusta. Jollei peruutusta tehdä lainkaan, peritään koko maksu. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa maksutta.

  Olet lämpimästi tervetullut mukaan! ❤️

  High-five by Freepik